torsdag den 20. februar 2014

C.S Lewis - Spirits in Bondages, A Cycle of Lyrics


C.S Lewis (Clive Hamilton)
Spirits in Bondages - A Cycle of Lyrics
1919
Audio Book - LibriVox
Som en del af Bogudfordring 2013 begyndte jeg på C.S Lewis digtsamling Spirits in Bondages. 
Dette er Lewis første udgivelse, og blev udgivet i 1919, kort efter hans hjemvenden fra første verdenskrig. Digtsamlingen er udgivet under pseudonymet Clive Hamilton, delvis grundet hans unge alder på kun 20 år.

Digtsamlingen er opdelt i 3 dele:

Del 1 -  The Prison House
20 digte
Disse 20 digte er alle meget mørke og dyste, der er ingen glæde eller håb at spore og indeholder meget vrede og tristhed.                  

                                             Digt 1 "Satan speaks!
   I am Nature, the Mighty Mother,
   I am the law: ye have none other.

   I am the flower and the dewdrop fresh,
   I am the lust in your itching flesh.

   I am the battle's filth and strain,
   I am the widow's empty pain.

   I am the sea to smother your breath,
   I am the bomb, the falling death.

   I am the fact and the crushing reason
   To thwart your fantasy's new-born treason.

   I am the spider making her net,
   I am the beast with jaws blood-wet.

   I am a wolf that follows the sun
   And I will catch him ere day be done.


Del 2 - Hesitation
2 digte
Disse digte er meget melankolske, og vidner om et håb for det bedre.
   
   Then do I envy solid folk
   Who sit of evenings by the fire,
   After their work and doze and smoke,
   And are not fretted by desire.
uddrag fra "In Praise of Solid People"

Del 3 - The Escape
15 digte
Fælles for disse digte er mere håb, drømme og ensomhed.


   I shall not see
   The brutal, crowded faces around me, that in their toil have grown
   Into the faces of devils-yea, even as my own—
   When I find thee,

   O Country of Dreams!
   Beyond the tide of the ocean, hidden and sunk away,
   Out of the sound of battles, near to the end of day,
   Full of dim woods and streams.
Uddrag fra "Death in Battle"

Der er en god rød tråd igennem digtene, og de overordnede temaer: pessimisme, mørke, tristhed og melankoli går igen hele vejen igennem. Flowet imellem digtene fungerer rigtig godt, og det er tydeligt, at digtene er skrevet samlet til dette projekt.

Et andet emne der går igen er gud, både Gud i den religiøse kristne facon, men også mythologiske guder flettes ind, og fælles er tvivlen på det hinsides og en guds eksistens.

Jeg er ikke så erfaren med digte, og har ikke rigtig udfordret genren siden gymnasiestidens obligatoriske analyser. Jeg nød alligevel denne digtsamling, især sammenhængen og den røde tråd gjorde, at jeg kunne holde koncentrationen. Alligevel var det der fangede mig mest forhistorien. Lewis egen historie som hjemvendt krigsveteran. Jeg kan derfor ikke lade være med at analysere på vreden i disse digte, og ser digtsamlingen som hans personlige forsoning med hans krigstraume.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar